Evenwicht

Visie1Als school willen we kinderen bewust leren omgaan met de hoofd-hart-lichaam-verbinding. We stimuleren het proces van totale betrokkenheid bij het leven, waarbij spontaan creativiteit en genot ontstaan. Het gaat erom van moment op moment de juiste balans te vinden en die balans is zeer dynamisch. Het authentieke kind leeft in een magische wereld omdat zijn hart open is. Als opvoeders kunnen ze rekenen op ons voor de fysieke, intellectuele én emotionele ontwikkeling. Onze doordacht uitgekozen methodes ondersteunen dit idee.

 

Welbevinden is een graadmeter van goed in je vel zitten: zich thuis voelen, spontaan zijn, ontspannen en aanspreekbaar, vitaliteit uitstralen, zelfvertrouwen tonen, in voeling zijn met jezelf. Wij volgen de toestand van welbevinden nauwgezet op omdat we geloven dat iemand in staat is zijn persoonlijke potentieel te ontplooien, goed weet om te springen met de gewone zorgen en problemen van het leven, productief en succesvol is in wat hij/zij onderneemt, bijdraagt tot de groep als dit hoog scoort. De leerkrachten tonen een positief zelfbeeld en leven onze waarden voor. Wij engageren ons om aan de nodige basisbehoeften te voldoen: fysische behoeften, warmte en affectie, respect, zekerheid en duidelijkheid, erkenning en bevestiging, aandacht, zich competent voelen, behoefte aan zingeving zoals het gevoel hebben erbij te horen, en aan begrip voor moeilijke ervaringen. Innerlijke rust ervaren en toch vol zijn van energie en vitaliteit, dat is ons streven.


We activeren zelfsturing: het vermogen van een kind om zichzelf te beredderen, zich een doel te kunnen stellen en tot actie te kunnen overgaan, goed gebruik weet te maken van de beschikbare mogelijkheden en zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Op die manier bepaalt zij/hij mee de koers van de groep. We zetten dan ook in op een sensitieve leerkrachtenstijl: oog hebben voor de behoeften en verwachtingen van de kinderen en wat hen emotioneel bezig houdt.
Evenwicht ervaren en beheersen vraagt om oefening. Kinderen hebben herhaling nodig en positieve emoties. Enkel door héél vaak te investeren in iets, kun je er goed in worden. We zetten breed in op het hele kind, in alle ontwikkelingsdomeinen.