Op maat

Visie3Wij bieden ontwikkeling op maat aan: het vermogen onvoorwaardelijk te laten “zijn”. We kijken naar wat wél goed gaat en vragen ons af wie het kind “is”. Het groeiproces van elk individueel kind staat voorop. De leerkracht is de coach van dat procesgericht werken. Zij/hij reikt het begin aan en het vindingrijke innerlijke van het kind gaat zelf op zoek dankzij betrokkenheid en de innerlijke wil uitdagingen te willen blijven aangaan. M.a.w. we werken met de inventiviteit van de kleuter die volgens zijn eigen willen en kunnen de beginsituatie zal omzetten in persoonlijke creativiteit. Het kind ontdekt op zijn eigen ritme. Het kind is precies waar zij/hij nu is als ontwikkelingsproces. Zij/hij is perfect in zijn imperfectie. Het kind mag een proces zijn in plaats van een eindresultaat dat er al zou moeten zijn.


Om te kunnen uitgroeien tot wie of wat je zou kunnen zijn, is het nodig om actief op zoek te gaan naar bijzondere kwaliteiten. We leren het kind bewust te kiezen voor datgene wat bij haar/hem past, wat haar/hem vreugde brengt en energie geeft. Grote gedrevenheid is nodig en als iets in de omgeving raakt aan het talent dan zie je het in volle kracht openbarsten. Ontdekken van aanleg verandert de persoon door de intense concentratie die dan ontstaat. Met het volle verstand en gevoel deelnemen noemen we passie. Kinderen met passie zijn gulzige studenten: hun hersenen staan altijd in de startblokken om bij te leren, vaak zonder dat ze het zelf merken. We willen hen leren leven in vertrouwen, niet in angst. Het kind ontwikkelt de moed om op regelmatige basis een sprong in het onbekende te wagen. Het kleuterleven is een experiment. We moedigen aan de opgeefreflex te overwinnen. Onze leerkrachten motiveren om de comfortzone te verlaten, om net wat meer te doen dan wat moet.  Onze basisgedachte van competentiegericht leren is dat er een relatie tot stand wordt gebracht tussen deze drie elementen van leren: kennis, vaardigheden en praktijk. Leerprocessen veranderen letterlijk de hersenen. Als het kind zich lekker voelt, is zijn/haar aandacht vrij om bezielende dingen op te nemen. De kleuter is dan buitengewoon productief en creatief.

Falen is wezenlijk voor slagen. Niemand kan slagen zonder te falen. Niet falen is veel erger, want dat betekent dat het kind angstvallig vasthoudt aan het bekende, het voorbijgestreefde. Hoe minder het kind kan terugvallen op ervaring, hoe vaker het zal falen. Aan de basis van faalangst ligt een zwak zelfbeeld. Wij oefenen in “voorwaarts falen”.  De durf te mislukken is een luxe van de sterken. Mislukkingen zijn, op lange termijn gezien, leerprocessen. Falen is een kans om opnieuw te beginnen met meer intelligentie. In de kracht staan betekent dat het kind niet bang is zichzelf te tonen zoals zij/hij is, het kind weet wat het waard is, anderen bepalen niet hoe het zich voelt. De persoonlijke, innerlijke zekerheid willen we blijvend sterker maken.