Intimiteit

IntimiteitIn intimiteit is er een relatie van hart tot hart. De leerkracht en het kind voelt zich verbonden met het hele web van het leven. Men leert zichzelf kennen op intiem niveau, in het eigen hart, waaruit men verbinding kan maken met de anderen. Er komt een intern aangestuurd ontwikkelingsproces op gang. Klein en groot voelt de behoefte aan zingeving en die trachten we te voeden door procesgerichte navormingen te bieden aan onze leerkrachten. Het doorleefde komt ten goede van de kinderen in de dagelijkse klaspraktijk.

In die warme relatiesfeer leren we vergeven: aan zichzelf en de anderen. Het gaat erom de innerlijke vrede te herstellen. Vergeving is een proces van het hart, niet van het hoofd, het is een zaak van emotionele intelligentie. Met een vergevingsproces herschrijven we letterlijk neurale paden. Die levenshouding kiezen, betekent goed voor jezelf zorgen. Het kind dat na verwerking het verleden kan loslaten behandelt zichzelf als zijn/haar beste vriend. Het oordeelt niet langer, en kan weer helemaal nieuw zijn.


Binnen de grootte van de school, hebben we extra aandacht voor geborgenheid. De eigen klas is het vertrouwenscentrum van het kind.  De klastitularis staat centraal in deze invulling, ze is luisterend meevoelend met oor en hart. De leerkracht streeft ernaar om een thuis te creëren in de klas. Jezelf mogen zijn geeft een ongekende kracht. Een kind is dan helemaal aanwezig, in het hier en nu. Als het hart open is kan de creatieve levensenergie vrij stromen. 


We streven ook intimiteit na binnen het grotere geheel. We geven kansen om je als klasgroep even af te zonderen in rustige, creatieve lokalen zoals de snoezelruimte en het expressielokaal. Regelmatig worden groepen opgesplitst om kinderen nog persoonlijker te kunnen benaderen. Onze zorgleerkrachten per leeftijdsgroep spelen hierin een cruciale rol. De allerkleinsten leven op een ander ritme. ’s Middags bieden we hen de mogelijkheid om even bij te komen,  een dutje in de slaapklas brengt hen later weer tot actieve ontspanning. 


Op regelmatige basis wordt er klas- en/of leeftijdsoverschrijdend gewerkt zodat groepen een band kunnen creëren die de gezamenlijke ervaringswereld van de kinderen ten goede komt. Het samen kunnen beleven draagt bij tot het ontdekken van de intense samenhang tussen  de Pulhof-kleutergroep.