HOME  ⋅  CONTACT  ⋅  CKB Pulhof

Wie zijn we?

OLV Pulhof kleuterschool

Onze autonome kleuterschool is gelegen op een campus met 2 andere afdelingen: een lagere school en een secundaire school. Met 400 kleuters op het einde van elk schooljaar, zijn we de grootste in België. Elke leeftijdsgroep telt 4 klassen van 25 kleuters.

Ons team bestaat uit een ijzersterk directieteam en 35 gemotiveerde collega’s. Als je praat met één van onze collega’s zal je snel merken dat onze ervaringsgerichte visie de rode draad vormt in ons kleuteronderwijs. Dit aspect werd geprezen door de inspectie. We kregen dan ook de hoogste erkenning voor visie en strategisch beleid en leer- en leefklimaat.

Onze gevel aan de Grotesteenweg geeft het niet direct weg maar er ligt een waar natuurparadijs achter de rode bakstenen. Onze groene natuurspeelplaats is een droom voor elk kind. Op onze avontuurlijke speelplaats komen kinderen in verbinding met de natuur, ze exploreren met al hun zintuigen en ze verleggen stapsgewijs hun grenzen. Op deze speelplaats en in de tuin van de campus worden onze kleuters uitgedaagd om te bewegen en om op ontdekking te gaan.

Bewegen vinden we heel belangrijk. De start van alle ontwikkeling is de motorische ontwikkeling. Daarom bieden we veel ruimte aan grootmotorisch bewegen. Naast onze grote buitenruimte en bewegingszaal hebben we ook een bodymapruimte. Hier wordt de klemtoon meer op de senso-motoriek en de reflexintegratie gelegd. De bodymapruimte is één van de vele themalokalen op onze school. Het technieklokaal, de snoezelruimte, de yogaklas, de orthotheek en het drama- en expressielokaal maken het rijtje af. Deze lokalen zijn een verrijking op het sterk basismilieu in elke klas. Onze groene buitenruimte en sterk ingerichte klas- en themalokalen bieden een krachtige leeromgeving voor elke kleuter.

Naast de klasleerkrachten hebben we ook een groot zorgteam en een sterk zorgbeleid. Onder leiding van de zorgcoördinator bieden een vijftal zorgleerkrachten ondersteuning waar nodig. We werken op maat van de kleuter en zoeken samen met ouders naar de meest geschikte leertrajecten voor onze kleuters. We nodigen ouders uit als expert van hun kind en luisteren naar zorgen, talenten, groeimogelijkheden, … We geven tips en adviezen, doen aanpassingen waar mogelijk en gaan samen op weg om het beste uit elk kind te halen. Er is een hechte samenwerking met het CLB en het ondersteuningsnetwerk waardoor we onze expertise telkens weer vergroten.

Voor elke kleuter op onze school noteren we observaties, talenten, groeimogelijkheden, zorgen, … op een ontwikkelingsportret. Deze unieke ontwikkelingschets geeft leerkrachten en ouders inzicht in de ontwikkeling en groeikansen van de kleuter.

Na de derde kleuterklas stroomt het grootste deel van onze kleuters door naar de lagere school op onze campus. Er is een warme samenwerking tussen deze 2 afdelingen.

Het schoolbestuur

OLV Pulhof wordt bestuurd door de inrichtende macht: de vzw Onze – Lieve – Vrouwinstituut, geleid door de Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur, deze laatste onder voorzitterschap van mevrouw Martine Tritz. De Raad van bestuur geeft denkrichtingen aan, neemt beslissingen en beheert de goederen van het instituut. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doen zij een beroep op de eigen begeleiding. Ze volgen de visie van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs.

Jaarlijks wordt deze raad gevraagd het beleid ter beoordeling aan de algemene vergadering voor te stellen.

Het dagelijks bestuur van heel het O.-L.-Vrouwinstituut berust bij IDACC (Inter Directie Advies en Coördinatie Commissie). Die bestaat uit: de directeur van het ASO, geassisteerd door twee adjunct-directeurs, de directeur van de lagere school en de directeurs van de kleuterschool.

De scholengemeenschap

Wij maken deel uit van de scholengemeenschap KVO.

Kijk voor meer informatie op https://www.kvo-scholen.be/#kvovzw.

De schoolraad

Dit officële inspraakorgaan is samengesteld uit verschillende geledingen: personeel, ouders en lokale gemeenschap. Op die manier wordt een afvaardiging van ouders en leerkrachten nauwer bij het schoolbeleid betrokken. Elk lid onderschrijft het opvoedingsproject van onze school.

Tijdens ten minste drie vergaderingen per schooljaar worden onderwerpen besproken die het schoolleven rechtstreeks aanbelangen.